ИНДУСТРИАЛНО И ТЪРГОВСКО ХЛАДИЛНО ОБОРУДВАНЕ

За нас


КОЛД ЕООД предоставя проект, дотавка и монтаж на хладилни системи до ключ в сектора на промишленото охлаждане от 2012 г.

КОЛД ЕООД вече 10 години реализира повече от стотици проекти, които обслужват много цели и в различни сектори, основно проект, изграждане, агрегатиране на хладилни камери във фабрики за мляко, месо, риба, плодове и зеленчуци в различни региони в България. В допълнение оборудва и агретарира супермакети с хладилни инсталации.

КОЛД ЕООД осигурява в сички видове промишлени хладилни системи според нуждите ви от капацитет. Целта ни е да предоставим ниска консумация на енергия и безпроблемни системи, които осигуряват качество, достъпност и ефективност в същото време.

Във фирмата работят сертифицирани специалисти с богат опит в бранша.

КОЛД ЕООД притежава документ за правоспособност (сертификат), издаден от ББК, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 303/2008, признаван в страните от ЕС, № 223/28.11.2020 г., за извършване на монтаж, ремонт, сервиз и поддръжка , извеждане от експлотация на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо над 3 кг. флуоросъдържащи парникови газове.

КОЛД ЕООД притежава сертификат за обучение с СО2 газ от 2018г. , проведено в Любляна, Словения от Данфос.

КОЛД ЕООД се намира в гр. Варна, но изгражда и поддържа сервиз на обекти в цяла България.

Индивидуални решения за вашата индустриална хладилна инсталация
гр. Варна, бул. "Цар Освободител", до автосалоните        (+359) 0888 510 086       (+359) 0885 828 710       coldeood@gmail.com


ПРОЕКТ - ДОСТАВКА - МОНТАЖ - ПОДДРЪЖКА
Индивидуални решения за вашата индустриална хладилна инсталация.

2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни